Konkurs na maskotkę Muzeum Wodociągów

włącz .

Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy ogłasza konkurs na maskotkę Muzeum Wodociągów o nazwie „Wieżuś”. Zgodnie z intencją Organizatora konkursu, inspiracją dla autora projektu ma być najbardziej rozpoznawalny obiekt muzeum – Wieża Ciśnień.


Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany zarówno do osób dorosłych, jak i dzieci. Zapraszamy kreatywnych pełnych pomysłów i uzdolnionych plastycznie. Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone. Nagrodą główną jest aparat fotograficzny.
Każdy projekt powinien zawierać: wizualizację komputerową maskotki lub rysunek wykonany dowolną techniką oraz szczegółowy opis proponowanych materiałów i kolorystyki.
Projekty nadesłane na konkurs powinny znajdować się w kopertach z napisem: „Konkurs na Maskotkę Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy” opatrzonych godłem autora. Do opakowania należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem, zawierającą wypełniony formularz zgłoszeniowy.
Ostateczny termin nadsyłania prac na konkurs upływa z dniem 31 maja 2013 r. Decyduje data stempla pocztowego lub data przyjęcia projektu przez adresata. Projekty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej www.mwik.bydgoszcz.pl i stronie muzeum www.muzeum.mwik.bydgoszcz.pl
Oceny projektów i przyznania nagród dokona powołana przez Organizatora komisja.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na maskotkę zostanie ogłoszona na stronach internetowych: Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy i Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy do dnia 5 czerwca 2013 roku.
Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Załączniki:
Pobierz plik (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.pdf)Formularz zgłoszeniowy[ ]121 Kb
Pobierz plik (REGULAMIN KONKURSU.pdf)Regulamin konkursu[ ]121 Kb
Pobierz plik (zgoda na udział dziecka.pdf)Zgoda na udział dziecka[ ]121 Kb