Zwiedzanie ujęcia wody na Czyżkówku

włącz .

Grupa młodzieży z Technikum Chemicznego w Bydgoszczy, wraz z kolegami z Drezna zwiedzała Ujęcie Wody SW4 na Czyżkówku. Procesy technologiczne związane z ujęciem, oczyszczaniem, uzdatnianiem i przesyłem wody objaśniał Paweł Sibilski. W budynku chlorowni młodzi ludzie mogli przymierzyć strój ratownika chemicznego.