Wernisaż Joanny Imielskiej

włącz .

A jednak Ziemia posiada swoje odbicie we WszechwiecieGALERIA WIEŻY CIŚNIEŃ MUZEUM WODOCIĄGÓW ul. Filarecka 1 zaprasza na otwarcie wystawy JOANNY IMIELSKIEJ pt. „Pamięć”  w środę 26.10.2016 roku o godzinie 18.00.

JOANNA  IMIELSKA urodziła się w Bydgoszczy. W latach 1983-88 studiowała w PWSSP w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny). Dyplom uzyskała w pracowni rysunku profesor Izabelli Gustowskiej. Od 1989 roku pracuje na poznańskim Uniwersytecie Artystycznym, od 1994 roku prowadzi pracownię rysunku. W 2013 roku uzyskała tytuł profesora zwyczajnego. W latach 2002-2008 Prodziekan, 2008-2016 Dziekan  Wydziału Edukacji Artystycznej UAP. W latach 1990-91 i 1997 była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki, oraz Ministra Kultury w 2005 roku. Zajmuje się rysunkiem i malarstwem.

„Tematem, który w szczególny sposób mnie interesuje i ciągle poszukuję nowych rozwiązań w tym obszarze jest  Czas. Interesowała mnie jego cykliczność, kolejne fazy przemijania i odradzania, potem wybrałam liniową naturę czasu, jego ciągłość, zmienność i  nieprzewidywalność. Teraz interesuje mnie mój własny, wewnętrzny czas. Rysunek stanowi dla mnie pole ciągłych doświadczeń i poszukiwań zarówno w obszarze tematu jak i materii.”

Tytuł wystawy wystawy: „Pamięć”