Finisaż wystawy Adama Papke

włącz .

GALERIA WIEŻY CIŚNIEŃ MUZEUM WODOCIĄGÓW zaprasza 8 maja 2017 roku o godzinie 18.00 na finisaż wystawy akwareli Adama Papke  połączony z otwarciem 5 Ogólnopolskich Warsztatów Artystycznych pn. „Architektura i woda” organizowanych przez prof. Macieja Świtałę dla studentów wydziałów projektowych uczelni wyższych.

Warsztaty te, dofinansowywane przez Urząd Miasta  odbywają się w Bydgoszczy pod auspicjami kierunku Architektury Wnętrz Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego. Na finisażu spotkają się dwaj wybitni akwareliści polscy, bowiem prowadzący warsztaty Ryszard Rogala, czynny architekt i wykładowca w Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, będzie autorem kolejnej ekspozycji w Galerii Wieży Ciśnień. Znowu zobaczymy mistrzowskie zapisy podróży, wzruszające, barwne obrazy świata jednak w charakterze swym odmienne ponieważ kreowane przez inną osobowość. Obaj panowie należą do zarządu Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich, pan Ryszard Rogala jest prezesem tego stowarzyszenia. Otwarcie  wystawy Ryszarda Rogali pt. „Akwarela- zapis chwili” odbędzie się 10.05.2017 roku o godzinie 18.00