Wernisaż Ryszarda Rogali

włącz .

DSC 0675 Medium10.05. 2017 godzina 18.00 ulica Filarecka 1 wernisaż wystawy: Ryszard Rogala „Akwarela - zapis chwili” . wystawa do 28.05.2017

RYSZARD ROGALA ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie, studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz studia uzupełniające na Uniwersytecie Technicznym i Akademii Sztuk Użytkowych w Wiedniu. Jest czynnie działającym architektem i właścicielem firmy projektowej STUDIO „R”. Od 1978 roku jest Starszym Wykładowcą w Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, uczestniczy w licznych plenerach między innymi w Polsce, Francji, Hiszpanii, we Włoszech, na Białorusi i Ukrainie.
Ryszard Rogala od jest Prezesem Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich, od pięciu lat współpracuje z prof. Maciejem Świtałą prowadząc Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne dla wydziałów projektowych uczelni wyższych. Warsztaty te, dofinansowywane przez Urząd Miasta, odbywają się w Bydgoszczy pod auspicjami Kierunku Architektury Wnętrz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.