Noc Muzeów 2015 w Bydgoszczy - program

baner facebook Medium

W sobotę 16 maja 2015r. po raz kolejny nasze muzeum uczestniczyło w  Europejskiej Nocy Muzeów

W Hali Pomp, przy ul. Gdańskiej zwiedzający mogli wziąć udział w warsztatach sztuki EBRU - liczącej kilkaset lat metody tradycyjnego malarstwa na wodzie. Warsztaty prowadziła AGNIESZKA PAWLAK TELGEREN, która ukończyła kurs malarstwa EBRU w Istambule, pod okiem jednego z najlepszych nauczycieli tureckich. Niewątpliwą atrakcją było przedstawienie  "Hamleta" – lalkowy spektakl według tekstu Williama Szekspira w interpretacji Adama Walnego.

SYNTEZA SZTUK - wernisaż

 logo FestiwaluW maju 2015 roku Galeria Wieży Ciśnień w Muzeum Wodociągów przy ul. Filareckiej 1, zaprosiła na otwarcie Wystawy Gości Zagranicznych Festiwalu - SYNTEZA SZTUK. Organizatorem Festiwalu jest Zakład Wzornictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

III edycja Festiwalu Synteza Sztuk to zaproszenie do podróży w przeszłość z pewną określoną, dość czytelną wizją przyszłości. Czy dla wszystkich jednoznaczną? Tak samo interesującą? A może nawet fascynującą? Zamysłem Festiwalu jest prezentacja aktywności twórczej artystów „stowarzyszonych intelektualnie“ z bydgoskim Wzornictwem reprezentujących wiele dziedzin kreacji.  Kluczem festiwalu jest Myśl przewijająca się we wszystkich „językach“ sztuki: malarstwie, rzeźbie, grafice, muzyce..
Synteza widzenia, Synteza sztuk – spotkanie oko w oko z tematem artystycznej kreacji….

Otwarcie wystawy Danuty Nawrockiej

plakat nawrocka Medium

W kwietniu 2015 roku Galeria Wieży Ciśnień Muzeum  Wodociągów zaprosiła na wystawę Danuty Nawrockiej pt."Ekspresja i delikatność".

Danuta Nawrocka należy do Warszawskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków, ale nie zamyka się w żadnym kręgu środowiskowym. Dzieła Danuty Nawrockiej wielokrotnie inspirowały muzyków.

Poza uprawianiem malarstwa, rysunku i performance Artystka jest animatorką kultury w Inowrocławiu. Prowadzi dwie galerie prezentujące znakomitych artystów z Polski i nie tylko. Są to Galeria Miejska oraz Galeria w Ratuszu. .

Wernisaż uświetnił koncert symfoniczny napisany pod wpływem obrazów malarki przez  ALEKSANDRĘ BREJZĘ.

Otwarcie wystawy Barbary Marcinkowskiej

Marcinkowska1 Medium

18 marca 2015 r. w Galerii Wieży Ciśnień Muzeum  Wodociągów otwarto wystawę malarstwa zatytułowaną „Maestria i spontaniczność” Barbary Marcinkowskiej, światowej sławy wiolonczelistki.  Goście wernisażu  mogli wysłuchać krótkiego  koncertu  wiolonczelowego w wykonaniu artystki.

Barbara Marcinkowska jest artystką dwóch dziedzin. Pierwsza była muzyka. Ten talent rozwijał się od wczesnego dzieciństwa, przez studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie w klasie Arnolda Rezlera. Już w czasie studiów została koncertmistrzem w Orkiestrze Polskiego Radia i Telewizji oraz w Orkiestrze Kameralnej Filharmonii Narodowej. To podczas koncertów filharmonicznych urodą swoją olśniła Wojciecha Młynarskiego, który napisał tekst dla zespołu Skaldowie pt. „Prześliczna Wiolonczelistka”. Muzykę do tej znanej piosenki skomponował Andrzej Zieliński, a solo na wiolonczeli zagrała prześliczna muza, dla której „gnało się” do filharmonii. Stypendium Rządu Francuskiego (w 1977 roku) umożliwiło dalszy rozwój talentu muzycznego i jak się później okazało, także plastycznego. Przez kilka lat koncertująca już na świecie artystka doskonaliła swoją wirtuozerię u jednego z najwybitniejszych solistów i pedagogów, u Andre Navarry.

 

Otwarcie wystawy - Polacy w Legii Cudzoziemskiej

logo AmicaleOtwarcie wystawy pt. „Polacy w Legii Cudzoziemskiej” miało miejsce w Wieży Ciśnień przy ul. Filareckiej 1 21 lutego 2015 r.

Organizatorem było Stowarzyszenie byłych żołnierzy i przyjaciół Legii Cudzoziemskiej w Polsce (Association des anciens et amis de la Légion Etrangere en Pologne).
Udostępnione  na wystawę  eksponaty, fotografie i dokumenty pochodziły ze zbiorów sekcji historycznej stowarzyszenia. Kuratorem ekspozycji,  osobą, która materiały wystawiennicze zebrała i poklasyfikowała oraz dokonała opisów był Pan Krzysztof Schramm   (Krzysztof Schramm urodził się w 1968 roku w Poznaniu. Jest nauczycielem. Ukończył historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie uczy historii w IV Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, którego jest absolwentem. W latach osiemdziesiątych był związany z opozycją demokratyczną. W 1990 roku był jednym z założycieli Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego, od 1994 roku – organizatorem wielu wypraw do Irlandii jak i innych krain celtyckich. W 2003 roku założył Fundację Kultury Irlandzkiej). 

POZA CZASEM - wystawa malarstwa Anny Bochenek

plakat bochenek MediumObrazy ANNY BOCHENEK zaprezentowane podczas wystawy pt. „POZA CZASEM”  mogliśmy podziwiać na początku 2015 roku.

ANNA BOCHENEK nadaje obrazom interesującą, swoistą formę. Służy ona Autorce do wyrażenia myśli, anegdoty, refleksji. Dzieła mają tytuły, które pozwalają domyślać się znaczeń, są dodatkową wartością przy oglądaniu chociaż niemożliwe jest, aby pokrywały się z zamysłem autorskim.

Zamknięcie wystawy "Opowieść Wigilijna"

Finisa 026FINISAŻ  OPOWIEŚCI WIGILIJNEJ  - styczeń 2015 r. z udziałem znakomitego akordeonisty Krzysztofa Szmeltera.

Ekspozycja składała się z prac pięciu autorów: Ewy Raczyńskiej- Mąkowskiej, Stanisława Stasiulewicza, Bogusława Kurasia, Marka Iwińskiego, Piotra Tołoczki.
Tytułowa Wigilijna Opowieść Stanisława Stasiulewicza to wielkie okno, za którym jest światło i radość z odkrywania w sobie człowieka tęskniącego za jasną stroną życia. Obrazy Ewy Raczyńskiej- Mąkowskiej przynoszą ciepło domów w miastach i miasteczkach. Bogusław Kuraś pokazał piękną pastelę ze Świętą Rodziną i motywem bramy - przejścia, symbolem z jednej strony oporu, z drugiej otwarcia. Zaprezentował też swoją wcześniejszą, wielką - pod każdym względem - "Bramę Paulińską". Płonie przez nią światło wiecznej obecności Boga; wielokrotnych Jego narodzin na pasterkach od kilkuset lat i Jego narodzin w sercach wzruszonych ludzi przybywających na Jasną Górę dla odradzania wiary, miłości i mądrości. W instalacji Marka Iwińskiego Zwiastowanie wiedzie nas do światłości oczekiwania i narodzin. Światło u stóp Marii i Józefa przenika nas ciepłem i nadzieją. Zwieńczeniem wystawy jest instalacja Piotra Tołoczki pt "Koromysło"- nosidło do noszenia wody, która jest symbolem życia i w której można zobaczyć odbicie swojej twarzy jak w lustrze. Przeglądając się w nim spoglądamy w twarz Jezusa i możemy pomyśleć o odkupieniu dusz - wszak po to się Bóg wcielił w człowieka.

"Opowieść wigilijna" w Galerii Wieży Ciśnień

plakat opowie wigilijna MediumTuż przed świętami Bożego Narodzenia w GALERII WIEŻY CIŚNIEŃ  MUZEUM WODOCIĄGÓW,  otwarta została wystawa zbiorowa o tematyce wigilijnej, której autorami byli:

Marek Iwiński, Bogusław Kuraś, Ewa Raczyńska-Mąkowska, Stanisław Stasiulewicz, Piotr Tołoczko. Wernisaż uświetniły opwieści ks. Krzysztofa Buchholza i wspólne śpiewanie kolęd z  Zespołem Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska”.

Wystawę można było oglądać do 08.01.2015r.

Zaduszki patriotyczne

plakat zaduszki MediumW listopadowy, sobotni wieczór, dawna Hala Pomp wypełniła się duchami patriotów; Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Józefa Piłsudskiego, Edwarda Rydza-Śmigłego i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, którzy przez dwa  wieki upominali się o odrodzenie ukochanej Ojczyzny. Dla ich przywołania zjawili się: spiritus movens  zaduszek  Adam Manowski, Sarmackie Dziedzictwo, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Kornelia Nel Kijak, Lila Kazubowicz, Janina Lackner, Bożena Wysocka, Czesław Kuziński oraz Chór Brzozowiacy i Lirenki pod dyrekcją Joanny Kałas. Nastrój wieczoru podnosiły atrybuty  walki piórem i orężem wojennym:  symboliczny grób bojowników o wolność, przestrzelone hełmy, broń biała i karabiny, panowie w mundurach:  ułańskich, wojsk wielkopolskich i legionowych.
Dopisali wyśmienici goście z różnych środowisk. Zaproszenie przyjęła także pani senator trzech kadencji Dorota Kempka, córka powstańca wielkopolskiego.
Na koniec spontaniczne, wspólne  śpiewanie kilku pieśni zainicjowane przez grającego na akordeonie Grzegorza Herzinga potwierdziło, że spotkanie było dobrze przyjęte,  otwarte,  chociaż nie pozbawione dostojeństwa i wzruszeń.

HM

Zdjęcia poniżej: Andrzej Maziec

Wernisaż Piotra Tołoczko w Galerii Wieży Ciśnień

plakat toloczko Medium„in aqua scribis”  Piotr Tołoczko w Wieży Ciśnień, 19.11.2014r Bydgoszcz
Tytuł nawiązuje do miejsca ekspozycji oraz do ulotności gestu.  Gestu, który świadczy o człowieku bardziej niż zdajemy sobie z tego sprawę. Przeświadczenie o tym, powstałe na skutek zagłębiania się w liczne nauki dotyczące bytu człowieka, skłoniło Artystę do „…notacji  gestu…” . Jest to Jego filozofia pracy twórczej oraz skomplikowany, ściśle autorski proces tworzenia grafiki. W ramach wystawy będziemy  oglądali film, który jest dziełem samym w sobie, a także dokumentacją pracy dyplomowej z zakresu rzeźby pt. „Sen Eschera”. Część teoretyczna tego dyplomu, pod kierunkiem prof. Macieja Szańkowskiego nosiła tytuł „Próba określenia związków sztuki współczesnej z architekturą”, a miejscem działania instalacji  była Wieża Ciśnień w Toruniu.
Wystawa jest okazją do poznania współczesnej grafiki, a spotkanie z autorem, doktorem sztuki daje możliwość zdobycia wiedzy na jej temat.

Festiwal Muzyka u Źródeł 2014

muzykauzrodelTradycyjnie na początku listopada zapraszamy Państwa do zabytkowej Hali Pomp przy Lesie Gdańskim na VI  edycję Festiwalu Muzyki Kameralnej "Muzyka u źródeł". Industrialny klimat miejsca oraz wyjątkowa akustyka były wielokrotnie chwalone przez melomanów oraz występujących artystów.

Podczas tegorocznego festiwalu wystąpią znakomici artyści: Krzysztof Jakowicz, Atom String Quartet, The New Warsaw Trio oraz Aga Zaryan z trio jazzowym. Gospodarz festiwalu – zespół Barock Quartet - wystąpi wraz z towarzyszącymi muzykami w monograficznym koncercie, poświęconym twórczości Andrzeja Panufnika. Nowością w trakcie festiwalu będzie spektakl teatralny - monodram „Bal u Salomona”, na podstawie tekstu K. I. Gałczyńskiego, w wykonaniu Andrzeja Pieczyńskiego. Muzykę skomponowaną do spektaklu przez Roberta Kanaana zagra Barock Quartet.


Mecenasem głównym festiwalu jest Miejska Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy, a honorowy patronat sprawują nad nim Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomporskiego i Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Bilety do nabycia od 21 września na portalu www.ticketpro.pl w salonach Empik oraz  przy wejściu, na godzinę przed koncertem.

Program

 

...Forma określa dzieło...

Zdjcie0539 MediumEkspozycja dwóch pracowni z dwóch uniwersytetów powstała dzięki bardzo dobrej współpracy kuratorek, prof. Joanny Imielskiej oraz prof. Aleksandry Simińskiej. Dobrą decyzją było to, aby prace wykonane tak różnymi technikami przenikały się w przestrzeni galerii - znowu chodziło o uzyskanie dobrej formy.

Wernisażowe rozmowy sprzyjały rozważaniom na temat studiów artystycznych - jako możliwości zdobywania doświadczeń, poznawania dorobku wybitnych osobowości oraz otwierania umysłu na nowe idee.

Młode talenty w Hali Pomp

europejskie spotkaniaKoncert "Młode talenty", którego wykonawcami byli uczestnicy Master classes odbył się 19 października 2014r. w Hali Pomp. Tematem IX edycji Europejskich Spotkań Artystycznych - Festiwal wielu sztuk było spotkanie z kulturą i sztuką francuską.

Punkt, linia a płaszczyzna - wystawa w Galerii Wieży Ciśnień


„Punktplakat paszczyzna Large, linia a płaszczyzna” to tytuł ekspozycji, na której zaprezentowane zostały prace absolwentów, studentów i wykładowców z dwóch uczelni: Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu –  I Pracowni Rysunku prof. Joanny Imielskiej i dr Sonii Rammer  oraz  z Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy, kierunku Architektura Wnętrz, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska –  I Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Aleksandry Simińskiej i mgr Magdaleny Rucińskiej.  

„Punkt, linia a płaszczyzna“ to tytuł książki Wassily‘ego Kandinsky‘ego, rosyjskiego malarza, grafika i teoretyka sztuki, to również punkt wyjścia wystawy. Tytuł stanowi wyzwanie, ale jednocześnie pozostawia autorom duże pole swobody.
W założeniach Autorów wystawa ma opowiadać:
o obserwowaniu i podpatrywaniu rzeczywistości…
o dotykaniu materii…
o ciągłym poszukiwaniu i doświadczaniu…
o nieustannym dokonywaniu wyborów…
o swoistym języku, czasem bardzo osobistym…
o emocjach.

Na wystawie pokazano rysunki, fotografie i prace malarskie kilkudziesięciu autorów o różnych postawach artystycznych.

Kuratorkami wystawy były: prof. Aleksandra Simińska i prof. Joanna Imielska.

Benefis Anny Osińskiej

PLAKAT-www-10x7-cm

10 października 2014r. w dawnej Hali Pomp przy ul. Gdańskiej 242  miało miejsce otwarcie Jubileuszowej Wystawy Anny Osińskiej z okazji  40. pracy twórczej.  

Anna Osińska przez całe życie związana z Bydgoszczą, absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK, gdzie uzyskała dyplom z zakresu grafiki artystycznej. Artystka uprawiająca wiele dziedzin sztuki zawsze dąży do porozumienia z odbiorcą. Potrafi znaleźć się w każdym temacie i ze wszystkimi ludźmi, co implikuje wiele działań; od prowadzenia spotkań z artystami po warsztaty z przedszkolakami. Wielokrotnie nagradzana za pracę twórczą oraz społeczną, m. in. nagroda i wyróżnienie prezydenta Bydgoszczy, medal wojewody kujawsko-pomorskiego. Należy do polskich i zagranicznych stowarzyszeń artystycznych – między innymi: Painting Arts International Association, Bydgoskiego Stowarzyszenia Artystycznego, Stowarzyszenia Pomorskich Artystów Malarzy i Grafików, którego jest prezesem. Wzięła udział w międzynarodowych wystawach: Barcelona (Hiszpania), Cadaques Taller Galeria Fort, 19 Mini Print International; Wingfield (Anglia), "Wingfield Arts&Music Festival"; Bages (Francja), Galeria "L'Etang d'Art".