Plenerowa ścieżka edukacyjna

Rurmus i inne atrakcje, czyli tak to działa

 

Przy ulicy Gdańskiej eksponowane są liczne, głównie zabytkowe urządzenia wodociągowe: hydranty i zdroje uliczne, pompy. Podziwiać można replikę średniowiecznego rurmusa urządzenia przed wiekami usytuowanego koło kościoła farnego, za którego pomocą w XV wieku ponad murem miejskim dostarczano do Bydgoszczy wodę z Brdy Obejrzeć współczesne urządzenia: pompy, zasuwy, zawory... Zajrzeć do piętrowego kanału wodno-ściekowego z końca XIX wieku, będącego 15-metrową repliką podobnej budowli, której kilometry skryte są pod ziemią. Wszystko można dotknąć i zobaczyć, jak działa, co lepiej pozwala zrozumieć sposób funkcjonowania urządzeń wodociągowych i proces gospodarczego pozyskiwania wody.

 

Z chmury do kranu od tysiącleci

 

Prezentowane są również filmy, przedstawiające: historię wody i sposobów jej pozyskiwania i wykorzystania od czasów starożytnych po współczesność, historię bydgoskich wodociągów oraz animacje obrazujące: obieg wody w przyrodzie, przebieg procesów technologicznych pobierania wody głębinowej i powierzchniowej, jej oczyszczania i uzdatniania...