...Forma określa dzieło...

Zdjcie0539 MediumEkspozycja dwóch pracowni z dwóch uniwersytetów powstała dzięki bardzo dobrej współpracy kuratorek, prof. Joanny Imielskiej oraz prof. Aleksandry Simińskiej. Dobrą decyzją było to, aby prace wykonane tak różnymi technikami przenikały się w przestrzeni galerii - znowu chodziło o uzyskanie dobrej formy.

Wernisażowe rozmowy sprzyjały rozważaniom na temat studiów artystycznych - jako możliwości zdobywania doświadczeń, poznawania dorobku wybitnych osobowości oraz otwierania umysłu na nowe idee.