Otwarcie wystawy Barbary Marcinkowskiej

Marcinkowska1 Medium

18 marca 2015 r. w Galerii Wieży Ciśnień Muzeum  Wodociągów otwarto wystawę malarstwa zatytułowaną „Maestria i spontaniczność” Barbary Marcinkowskiej, światowej sławy wiolonczelistki.  Goście wernisażu  mogli wysłuchać krótkiego  koncertu  wiolonczelowego w wykonaniu artystki.

Barbara Marcinkowska jest artystką dwóch dziedzin. Pierwsza była muzyka. Ten talent rozwijał się od wczesnego dzieciństwa, przez studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie w klasie Arnolda Rezlera. Już w czasie studiów została koncertmistrzem w Orkiestrze Polskiego Radia i Telewizji oraz w Orkiestrze Kameralnej Filharmonii Narodowej. To podczas koncertów filharmonicznych urodą swoją olśniła Wojciecha Młynarskiego, który napisał tekst dla zespołu Skaldowie pt. „Prześliczna Wiolonczelistka”. Muzykę do tej znanej piosenki skomponował Andrzej Zieliński, a solo na wiolonczeli zagrała prześliczna muza, dla której „gnało się” do filharmonii. Stypendium Rządu Francuskiego (w 1977 roku) umożliwiło dalszy rozwój talentu muzycznego i jak się później okazało, także plastycznego. Przez kilka lat koncertująca już na świecie artystka doskonaliła swoją wirtuozerię u jednego z najwybitniejszych solistów i pedagogów, u Andre Navarry.

Krótki koncert wiolonczelowy w wykonaniu artystki uświetnił wernisaż.

 

Niezliczone koncerty, nagrania płytowe, praca pedagogiczna oraz wydanie kilku książkowych opracowań z zakresu nauki gry na wiolonczeli przyniosły artystce tytuł profesorski Konserwatorium Narodowego w Wersalu. Wielka, światowa kariera to oprócz wykonań muzyki klasycznej także prawykonania, specjalnie dla niej napisanych, utworów współczesnych kompozytorów. Przyjaźniła się z wieloma kompozytorami jak: Aleksander Tansman, Krzysztof Penderecki, Witold Lutosławski, Henri Dutilleux, Piotr Moss, Yoshihisa Taira.

Pobyt w Paryżu, kontakty z muzykami i malarzami oraz bardzo otwarty dla zainteresowań artystycznych system kształcenia i samokształcenia we Francji, to wszystko spowodowało, że rozwinął się także talent plastyczny artystki. To na pewno wielka rzecz, aby można było rozwijać pełnię swojego potencjału i maestrii uprawiania wielu dziedzin sztuki: trzeba mieć dużą osobowość, dużo energii i możliwości… Studia na Sorbonie, na Wydziale Estetyki Sztuk Plastycznych i Muzycznych zakończyła doktoratem. Miała już kilka wystaw , dwie w Polsce.

Barbara Marcinkowska w wielu krajach prowadzi kursy mistrzowskie gry na wiolonczeli. Jest ambasadorem kultury polskiej na świecie, prezesem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków we Francji. Chętnie przyjeżdża do Polski. W naszym regionie od 10 lat jest inicjatorem i dyrektorem festiwalu wielu sztuk o nazwie Europejskie Spotkania Artystyczne. Jej umiłowanie sztuki i chęć dzielenia się swoimi doświadczeniami wzbogacają bardzo wielu ludzi.Została uhonorowana Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1986) oraz odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej (1997).                 Hanna Mierzwa