Galeria Wieży Ciśnień zaprasza

plakat sankowscyRazem… ale osobno
W jednym miejscu i czasie – w Galerii Wieży Ciśnień Muzeum Wodociągów 6 kwietnia o godz. 18.00 swoje wystawy otworzyli - dr hab. Dorota Jajko-Sankowska prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego i dr hab. Jarosław Sankowski prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wystawa każdego z twórców to niezależna całość, inna technika i odrębne wydarzenie artystyczne - połączone wyjątkową scenerią Muzeum Wodociągów.

 „ZATRZYMANE”
To tytuł wystawy fotograficznej Doroty Jajko – Sankowskiej. Jest to pierwsza wystawa prac fotograficznych autorki, która ma w swoim dorobku 16 wystaw indywidualnych i udział w wielu wystawach zbiorowych.

Autorka prac urodziła się w 1968 roku w Brzozowie, jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Miejscu Piastowym, zaś studia ukończyła na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w  Toruniu.  Zdobyła dyplom z wyróżnieniem w zakresie grafiki w pracowni prof. Bogdana Przybylińskiego oraz aneks malarski w pracowni malarstwa i rysunku prof. Wojciecha Sadleya w Instytucie Wychowania Plastycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, gdzie w roku akademickim 1994/1995 pracowała jako asystent. W latach 1996-99 pełniła funkcję Prezesa Zarządu Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków w Olsztynie.
Kwalifikacje I stopnia (doktorat) w dziedzinie sztuki, specjalność: malarstwo na  Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu uzyskała w 1999 roku.
W tym czasie została zatrudniona  na stanowisku adiunkta w Katedrze Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w Pracowni Rysunku i Malarstwa
do roku 2004. Kwalifikacje II  stopnia (habilitacja) uzyskała w 2009 roku na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie   pracuje   na   stanowisku adiunkta w Instytucie Sztuk Pięknych  Uniwersytetu Rzeszowskiego w Zakładzie Rysunku.

„OBRAZY ARCHITEKTONICZNE”
To tytuł wystawy malarskiej Jarosława Sankowskiego, który uprawia także rysunek i grafikę projektową. Autor wystawy jest twórcą cykli rysunkowych i malarskich o tematyce architektonicznej. Impulsem dla tej twórczości są obserwacje prowadzone we wnętrzach i otwartej przestrzeni miejskiej. Twórczą inspirację autor czerpie także z analiz rycin i projektów architektonicznych o renesansowym i XVIII wiecznym rodowodzie. Jarosław Sankowski ma na swoim koncie 25 wystaw indywidualnych oraz udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.  Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków.

Dawny Brześć w obiektywie - otwarcie wystawy

plakat malejko

Autor  prezentacji  fotograficznej Oleg Malejko ukończył Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stanowego w Brześciu. Po studiach pracował jako nauczyciel akademicki prowadząc zajęcia z malarstwa i rysunku, później założył swoje studio fotograficzne. Z Brześciem Artysta związany jest od pokoleń. Interesuje go zwłaszcza okres II Rzeczypospolitej. Zawód fotografika pozwala dokumentować architekturę ocalałą po zniszczeniach  II wojny światowej i okresu powojennego.
Burzliwa historia tego wielokulturowego miasta przez wieki pozostawiała wielkie zmiany.  Pierwszy okres świetności to czas Jagielloński, katastrofa miasta to przebudowa na fort carski, kiedy rozbierano kościoły i inne znaczące budowle.

Wystawę fotograficzną pt. „Brześć wielu kultur” mogliśmy ogladać od 9 do 31 marca 2016.

Wernisaż Józefa Jaruszewskiego

Impresje norweskie -pastel Small"Na granicy ośrodków" to tytuł wystawy prac Józefa Jaruszewskiego, którą mogliśmy oglądać w Galerii Wieży Ciśnień od 10 lutego do początku marca 2016r.

Czy łatwo jest działać na granicy techniki i sztuki? Czy tworząc, można rozgraniczyć te dwie sfery? Czy owa granica jest rzeczywista i zauważalna, czy może tylko umowna?

Na te pytania Józef Jaruszewski - artysta z wykształceniem technicznym, starał się odpowiedzieć swoim malarstwem, rysunkiem i grafiką. I za pośrednictwem swoich prac pokazał nam, jak obie dziedziny jego działalności – technika i sztuka nawzajem się przenikają i uzupełniają.

To przenikanie, dwoistość, praca na granicy „ośrodków” jest cechą charakterystyczną działalności Józefa Jaruszewskiego. Na każdym z tych pól – rozgraniczonych umowną granicą – artysta odnosił sukcesy, a jego twórczość była zauważana i nagradzana. I tak w sferze techniki jest to m.in. nagroda zespołowa I stopnia w dziedzinie wynalazków Ministra Rolnictwa (1985), medal za konstrukcję oczyszczalni ścieków na Międzynarodowych Targach Budownictwa we Wrocławiu (1992), a także szereg realizacji projektów związanych z gospodarką ściekową. Z drugiej strony „granicy” znajdują się takie osiągnięcia, jak wyróżnienie w konkursie otwartym „Erotyk w grafice i rysunku” (1983), czy w konkursie plastycznym „Sport w sztuce (1980).

Wernisaż Maryli Rakowskiej-Molendy

plakat molenda Small20 stycznia 2016 r. w GALERII WIEŻY CIŚNIEŃ została otwarta wystawy malarstwa Maryli Rakowskiej- Molendy pt. „KONCERT”.

Przyrównianie do komponowania i słuchania muzyki to niezwykłe potraktowanie przez autorkę twórczości plastycznej i jej odbioru. Maryla Rakowska-Molenda  nie tylko wskazuje na pokrewieństwo aktu twórczego różnych dziedzin, ale zwraca także uwagę na wspólne cechy dobrego dzieła.

Świąteczne spotkanie w Galerii Wieży Ciśnień

anieli graj „OPOWIEŚCI WIGILIJNE; obraz, słowo, muzyka” - w magiczny grudniowy wieczór w GALERII WIEŻY CIŚNIEŃ artyści podzielili się z nami swoją refleksją związaną z czasem Świąt i swoimi dziełami dotyczącymi TAJEMNICY BOŻEGO WCIELENIA, które ma przynieść POKÓJ LUDZIOM DOBREJ WOLI.

W wystawie udział wzięli: Eleonora Berent- Benedyk, Helena Gniatkiewicz, Marek Iwiński, Ewa Miller, Maryla Rakowska-Molenda, Anna Osińska, Maria Podgórska-Ritter, Stanisław Stasiulewicz, Waldemar Zyśk  oraz studenci Policealnej Szkoły Sztuk Pięknych Jolanty Czerwińskiej-Smagiel, którzy w czasie wernisażu wykonali ilustracje do tekstu przygotowanego przez Marka Jankowiaka.  Kolędy i pastorałki wykonał Zespoł Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska pod dyrekcją Elżbiety Kornaszewskiej oraz Małgorzaty Mówińskiej-Zyśk

 

Architektoniczne projekty w Galerii Wieży Ciśnień

plakat mierzwa bulinskiMała i duża CUBATURA, tak nazwali swoją wystawę architekci Agnieszka Mierzwa i Paweł Buliński. Swoją najnowszą prezentację, którą można było oglądać w Galerii Wieży Ciśnień w listopadzie 2015r., oparli na kontraście między małą, a dużą formą. Te kontrasty tworzą budynki o małej i dużej kubaturze, kawalerka oraz  wnętrza o powierzchni 1200 metrów kwadratowych. Inspiracją dla projektantów zawsze jest funkcja i kontekst, a piękno wynika z tych dwóch czynników.

Wieże w Wieży - wystawa w Galerii Wieży Ciśnień

plakat brzeziski MediumW połowie października 2015 r. GALERIA WIEŻY CIŚNIEŃ MUZEUM WODOCIĄGÓW zaprosiła na otwarcie wystawy pod tytułem WIEŻE w WIEŻY.

Ekspozycja „Wieże w Wieży” to projekty architekta Piotra Brzezińskiego oraz prace koncepcyjne studentów architektury i urbanistyki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy wykonane pod jego kierunkiem. Projekty dotyczyły adaptacji Wież Ciśnień na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którym nadano nowe funkcje. Miejsce zaprezentowania wystawy w Galerii Wieży Ciśnień, zaadaptowanej na MUZEUM WODOCIĄGÓW (za co Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy została laureatem  nagrody w kategorii „Obiekty Kultury” w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku 2012” ) - nie było przypadkowe.

Kuratorami wystawy byli:

dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i profesor nadzwyczajny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

oraz dr hab. Anna Bochenek, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Wernisaż Henryka Feddera

plakat fedder MediumW październiku 2015 r. Galeria Wieży Ciśnień zaprosiła na wystawę rysunku Henryka Feddera pt. „To coś, co tam”. Artysta, który wielokrotnie brał udział w wystawach zbiorowych, po raz pierwszy zaprezentował swoje prace indywidualnie.

Henryk Fedder  ukończył  Państwowe  Liceum  Sztuk  Plastycznych w Bydgoszczy. Studium Nauczycielskie   oraz Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wystawa w Galerii Wieży Ciśnień jest pierwszą indywidualną publiczną prezentacją twórczości artysty. Wcześniej brał udział w wielu wystawach zbiorowych.

Obszary istnienia - wernisaż Marka Iwińskiego

obraziwinski

Z okazji JUBILEUSZU 20. PRACY TWÓRCZEJ MARKA IWIŃSKIEGO,   26.08.2015 r.  w  Galerii Wieży Ciśnień odbyła się wystawa Jego prac.

Obszary istnienia - to cykl obiektów i obrazów, które ukazują relacje między człowiekiem, architekturą i światłem oraz materią przedmiotów.

Marek Iwiński jest absolwentem Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem z zakresu projektowania graficznego, realizując również projekt scenografii do sztuki teatralnej. Studiował na Wydziale Malarstwa  ii Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, tam w 1995 roku obronił dyplom z wyróżnieniem w Pracowni profesora Macieja Świeszewskiego. Studiował też na Wydziale Malarstwa Ściennego i Witrażu u profesora Andrzeja Dyakowskiego, a także na Wydziale Pedagogicznym Akademii Sztuk pięknych w Poznaniu.
Prezentował swoje prace na wielu wystawach w kraju i zagranicą (między innymi Niemcy, Włochy, Brazylia, Cypr, Grecja, Litwa).

Bajkał. Królestwo wody i lodu - otwarcie wystawy

01 - O malekoci czowieka MediumPrzez dwa lipcowe tygodnie w Galerii Wieży Ciśnień w Muzeum Wodociągów, mogliśmy podziwiać piękno największego na świecie jeziora - Bajkału na fotogramach, których autorką jest OLGA  KAMENSKAJA.   Ekspozycja  zatytułowana Bajkał. Królestwo wody i lodu - składającą się z kilkudziesięciu wyselekcjonowanych fotografii - została zorganizowana wspólnie z Agencją ZEGART .
Olga Kamenskaja jest absolwentką Moskiewskiego Państwowego Instytutu Pedagogicznego. Jest laureatką licznych międzynarodowych konkursów fotograficznych. Pierwszy podwodny aparat fotograficzny wzięła do ręki w 2003 roku i wtedy podwodna fotografia stała się Jej życiową koniecznością.