Otwarcie wystawy Barbary Marcinkowskiej

Marcinkowska1 Medium

18 marca 2015 r. w Galerii Wieży Ciśnień Muzeum  Wodociągów otwarto wystawę malarstwa zatytułowaną „Maestria i spontaniczność” Barbary Marcinkowskiej, światowej sławy wiolonczelistki.  Goście wernisażu  mogli wysłuchać krótkiego  koncertu  wiolonczelowego w wykonaniu artystki.

Barbara Marcinkowska jest artystką dwóch dziedzin. Pierwsza była muzyka. Ten talent rozwijał się od wczesnego dzieciństwa, przez studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie w klasie Arnolda Rezlera. Już w czasie studiów została koncertmistrzem w Orkiestrze Polskiego Radia i Telewizji oraz w Orkiestrze Kameralnej Filharmonii Narodowej. To podczas koncertów filharmonicznych urodą swoją olśniła Wojciecha Młynarskiego, który napisał tekst dla zespołu Skaldowie pt. „Prześliczna Wiolonczelistka”. Muzykę do tej znanej piosenki skomponował Andrzej Zieliński, a solo na wiolonczeli zagrała prześliczna muza, dla której „gnało się” do filharmonii. Stypendium Rządu Francuskiego (w 1977 roku) umożliwiło dalszy rozwój talentu muzycznego i jak się później okazało, także plastycznego. Przez kilka lat koncertująca już na świecie artystka doskonaliła swoją wirtuozerię u jednego z najwybitniejszych solistów i pedagogów, u Andre Navarry.

Krótki koncert wiolonczelowy w wykonaniu artystki uświetnił wernisaż.

 

Otwarcie wystawy - Polacy w Legii Cudzoziemskiej

logo AmicaleOtwarcie wystawy pt. „Polacy w Legii Cudzoziemskiej” miało miejsce w Wieży Ciśnień przy ul. Filareckiej 1 21 lutego 2015 r.

Organizatorem było Stowarzyszenie byłych żołnierzy i przyjaciół Legii Cudzoziemskiej w Polsce (Association des anciens et amis de la Légion Etrangere en Pologne).
Udostępnione  na wystawę  eksponaty, fotografie i dokumenty pochodziły ze zbiorów sekcji historycznej stowarzyszenia. Kuratorem ekspozycji,  osobą, która materiały wystawiennicze zebrała i poklasyfikowała oraz dokonała opisów był Pan Krzysztof Schramm   (Krzysztof Schramm urodził się w 1968 roku w Poznaniu. Jest nauczycielem. Ukończył historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie uczy historii w IV Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, którego jest absolwentem. W latach osiemdziesiątych był związany z opozycją demokratyczną. W 1990 roku był jednym z założycieli Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego, od 1994 roku – organizatorem wielu wypraw do Irlandii jak i innych krain celtyckich. W 2003 roku założył Fundację Kultury Irlandzkiej).

POZA CZASEM - wystawa malarstwa Anny Bochenek

plakat bochenek MediumObrazy ANNY BOCHENEK zaprezentowane podczas wystawy pt. „POZA CZASEM”  mogliśmy podziwiać na początku 2015 roku.

ANNA BOCHENEK nadaje obrazom interesującą, swoistą formę. Służy ona Autorce do wyrażenia myśli, anegdoty, refleksji. Dzieła mają tytuły, które pozwalają domyślać się znaczeń, są dodatkową wartością przy oglądaniu chociaż niemożliwe jest, aby pokrywały się z zamysłem autorskim.

Zamknięcie wystawy "Opowieść Wigilijna"

Finisa 026FINISAŻ  OPOWIEŚCI WIGILIJNEJ  - styczeń 2015 r., z udziałem znakomitego akordeonisty Krzysztofa Szmeltera.

Ekspozycja składała się z prac pięciu autorów: Ewy Raczyńskiej- Mąkowskiej, Stanisława Stasiulewicza, Bogusława Kurasia, Marka Iwińskiego, Piotra Tołoczki.
Tytułowa Wigilijna Opowieść Stanisława Stasiulewicza to wielkie okno, za którym jest światło i radość z odkrywania w sobie człowieka tęskniącego za jasną stroną życia. Obrazy Ewy Raczyńskiej- Mąkowskiej przynoszą ciepło domów w miastach i miasteczkach. Bogusław Kuraś pokazał piękną pastelę ze Świętą Rodziną i motywem bramy - przejścia, symbolem z jednej strony oporu, z drugiej otwarcia. Zaprezentował też swoją wcześniejszą, wielką - pod każdym względem - "Bramę Paulińską". Płonie przez nią światło wiecznej obecności Boga; wielokrotnych Jego narodzin na pasterkach od kilkuset lat i Jego narodzin w sercach wzruszonych ludzi przybywających na Jasną Górę dla odradzania wiary, miłości i mądrości. W instalacji Marka Iwińskiego Zwiastowanie wiedzie nas do światłości oczekiwania i narodzin. Światło u stóp Marii i Józefa przenika nas ciepłem i nadzieją. Zwieńczeniem wystawy jest instalacja Piotra Tołoczki pt "Koromysło"- nosidło do noszenia wody, która jest symbolem życia i w której można zobaczyć odbicie swojej twarzy jak w lustrze. Przeglądając się w nim spoglądamy w twarz Jezusa i możemy pomyśleć o odkupieniu dusz - wszak po to się Bóg wcielił w człowieka.

"Opowieść wigilijna" w Galerii Wieży Ciśnień

plakat opowie wigilijna MediumTuż przed świętami Bożego Narodzenia w GALERII WIEŻY CIŚNIEŃ  MUZEUM WODOCIĄGÓW,  otwarta została wystawa zbiorowa o tematyce wigilijnej, której autorami byli:

Marek Iwiński, Bogusław Kuraś, Ewa Raczyńska-Mąkowska, Stanisław Stasiulewicz, Piotr Tołoczko. Wernisaż uświetniły opwieści ks. Krzysztofa Buchholza i wspólne śpiewanie kolęd z  Zespołem Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska”.

Wystawę można było oglądać do 08.01.2015r.

Wernisaż Piotra Tołoczko w Galerii Wieży Ciśnień

plakat toloczko Medium„in aqua scribis”  Piotr Tołoczko w Wieży Ciśnień, 19.11.2014r - Bydgoszcz.

Tytuł nawiązuje do miejsca ekspozycji oraz do ulotności gestu.  Gestu, który świadczy o człowieku bardziej niż zdajemy sobie z tego sprawę. Przeświadczenie o tym, powstałe na skutek zagłębiania się w liczne nauki dotyczące bytu człowieka, skłoniło Artystę do „…notacji  gestu…” . Jest to Jego filozofia pracy twórczej oraz skomplikowany, ściśle autorski proces tworzenia grafiki. W ramach wystawy goście mogli obejrzeć, który jest dziełem samym w sobie, a także dokumentacją pracy dyplomowej z zakresu rzeźby pt. „Sen Eschera”. Część teoretyczna tego dyplomu, pod kierunkiem prof. Macieja Szańkowskiego nosiła tytuł „Próba określenia związków sztuki współczesnej z architekturą”, a miejscem działania instalacji  była Wieża Ciśnień w Toruniu.
Wystawa była okazją do poznania współczesnej grafiki, a spotkanie z autorem, doktorem sztuki dała możliwość zdobycia wiedzy na jej temat.

...Forma określa dzieło...

Zdjcie0539 MediumEkspozycja dwóch pracowni z dwóch uniwersytetów powstała dzięki bardzo dobrej współpracy kuratorek, prof. Joanny Imielskiej oraz prof. Aleksandry Simińskiej. Dobrą decyzją było to, aby prace wykonane tak różnymi technikami przenikały się w przestrzeni galerii - znowu chodziło o uzyskanie dobrej formy.

Wernisażowe rozmowy sprzyjały rozważaniom na temat studiów artystycznych - jako możliwości zdobywania doświadczeń, poznawania dorobku wybitnych osobowości oraz otwierania umysłu na nowe idee.

Punkt, linia a płaszczyzna - wystawa w Galerii Wieży Ciśnień

plakat paszczyzna Large„Punkt, linia a płaszczyzna” to tytuł ekspozycji, na której zaprezentowane zostały prace absolwentów, studentów i wykładowców z dwóch uczelni: Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu –  I Pracowni Rysunku prof. Joanny Imielskiej i dr Sonii Rammer  oraz  z Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy, kierunku Architektura Wnętrz, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska –  I Pracowni Malarstwa i Rysunku prof. Aleksandry Simińskiej i mgr Magdaleny Rucińskiej.  

„Punkt, linia a płaszczyzna“ to tytuł książki Wassily‘ego Kandinsky‘ego, rosyjskiego malarza, grafika i teoretyka sztuki, to również punkt wyjścia wystawy. Tytuł stanowi wyzwanie, ale jednocześnie pozostawia autorom duże pole swobody.
W założeniach Autorów wystawa ma opowiadać:
o obserwowaniu i podpatrywaniu rzeczywistości…
o dotykaniu materii…
o ciągłym poszukiwaniu i doświadczaniu…
o nieustannym dokonywaniu wyborów…
o swoistym języku, czasem bardzo osobistym…
o emocjach.

Na wystawie pokazano rysunki, fotografie i prace malarskie  kilkudziesięciu autorów prezentujących różne postawy artystyczne.

Kuratorkami wystawy były: prof. Aleksandra Simińska i prof. Joanna Imielska.

Kanał Bydgoski - 240 lat historii

kanalbydgoski

"Kanał Bydgoski - 240 lat historii" - wystawa została wspólnie przygotowana z Muzeum Kanału Bydgoskiego i Archiwum Państwowym w Bydgoszczy.  Ekspozycja składała się z materiałów fotograficznych, kartograficznych, tekstów o Kanale Bydgoskim oraz makiety Kanału Bydgoskiego wg planu Lindnera z 1800 roku.

Rola Kanału Bydgoskiego w dziejach Bydgoszczy i  historii dróg żeglownych na terytorium Polski, to temat ogólnopolskiej konferencji naukowej pt."Kanał Bydgoski w polskim systemie dróg wodnych", która odbyła się w dniach 11 i 12 września w bydgoskim Miejskim Centrum Kultury.

Konferencja naukowa oraz wernisaż wystawy zrealizowane zostały w ramach Urodzin Kanału Bydgoskiego.

Hanna Kalinowska-Cikorska w GWC

plakat kalinowska Medium

Wystawa była czynna od 12 czerwca do 17 lipca 2014 r.

Hanna Kalinowska – Cikorska - studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom w 1988 roku w pracowni malarstwa doc. Jacka Waltosia. Tworzy prace w cyklach: „Zdarzenie”, „Carpe diem”,  „Obecność', „Eden”, „Bez tytułu”, „Szkice i studia”,  „Kolor miasta. Kolor natury”, „Przez Antarktydę...”, „Nastroje” i najnowszym „Miejsca”. Posługuje się gwaszem, akrylem, pastelami, rysunkiem, fotografią i technikami własnymi.

Prace Hanny Kalinowskiej - Cikorskiej znajdują się w zbiorach indywidualnych w Polsce oraz we Francji, Niemczech, Holandii, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Danii, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, USA i RPA.
W 1994 r. malarka zakwalifikowała się jako jedyna Polka do  światowej wystawy „Contemporaines” w Grand Palais  Espace Eiffel - Branly w Paryżu, co było wielkim sukcesem i stanowi o randze Artystki.
Po 26 latach od debiutu, zaprezentowała szerokie spektrum swojej twórczości w Galerii Wieży Ciśnień w Bydgoszczy.