Aukcja charytatywna w Wieży Ciśnień

obrazek nW ostatni poniedziałek czerwca przestrzeń wystawiennicza Galerii Wieży Ciśnień została udostępniona uczniom Państwowego Liceum Plastycznego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, którzy zorganizowali tam charytatywną wystawę połączoną z aukcją prac. Głównym celem aukcji było zebranie pieniędzy - ok. 4000 zł na terapię dla chorej koleżanki. Część tej kwoty została już zebrana wcześniej podczas pikników i loterii fantowych w szkole.

W Wieży Ciśnień zostały zaprezentowane prace plastyczne uczniów liceum wykonane w różnych technikach. Poczęstunek oraz koncert zespołu The Rising Sun, którego członkami jest młodzież z "Plastyka", dopełniły atmosfery spotkania ze sztuką.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wernisaż twórczości plastycznej dzieci

plakat zrodeko

2 czerwca 2015r. do Galerii Wieży Ciśnień Muzeum Wodociągów zaprosiliśmy dzieci i dorosłych na wernisaż pn. „ŹRÓDEŁKO” DZIECIĘCYCH TALENTÓW". Wystawę prac najmłodszych z pracowni Ryszarda Czajkowskiego można było  oglądać do końca czerwca.

Przedszkole „Źródełko” z ulicy Darłowskiej w Bydgoszczy uczy i wychowuje przez sztukę. Liczne wyróżnienia i nagrody oraz wystawy w galeriach prezentujących dojrzałą sztukę to potwierdzenie dobrych efektów pracy, która wychowawcom przynosi dużo satysfakcji, a młode pokolenie przygotowuje do czynnego uczestnictwa w kulturze.

Noc Muzeów 2015 w Bydgoszczy - program

baner facebook Medium

W sobotę 16 maja 2015r. po raz kolejny nasze muzeum uczestniczyło w  Europejskiej Nocy Muzeów

W Hali Pomp, przy ul. Gdańskiej zwiedzający mogli wziąć udział w warsztatach sztuki EBRU - liczącej kilkaset lat metody tradycyjnego malarstwa na wodzie. Warsztaty prowadziła AGNIESZKA PAWLAK TELGEREN, która ukończyła kurs malarstwa EBRU w Istambule, pod okiem jednego z najlepszych nauczycieli tureckich. Niewątpliwą atrakcją było przedstawienie  "Hamleta" – lalkowy spektakl według tekstu Williama Szekspira w interpretacji Adama Walnego.

SYNTEZA SZTUK - wernisaż

 

logo FestiwaluW maju 2015 roku Galeria Wieży Ciśnień w Muzeum Wodociągów przy ul. Filareckiej 1, zaprosiła na otwarcie Wystawy Gości Zagranicznych Festiwalu   -  SYNTEZA SZTUK. Organizatorem Festiwalu jest Zakład Wzornictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

III edycja Festiwalu Synteza Sztuk to zaproszenie do podróży w przeszłość z pewną określoną, dość czytelną wizją przyszłości. Czy dla wszystkich jednoznaczną? Tak samo interesującą? A może nawet fascynującą? Zamysłem Festiwalu jest prezentacja aktywności twórczej artystów „stowarzyszonych intelektualnie“ z bydgoskim Wzornictwem reprezentujących wiele dziedzin kreacji.  Kluczem festiwalu jest Myśl przewijająca się we wszystkich „językach“ sztuki: malarstwie, rzeźbie, grafice, muzyce..
Synteza widzenia, Synteza sztuk – spotkanie oko w oko z tematem artystycznej kreacji….

Otwarcie wystawy Danuty Nawrockiej

plakat nawrocka Medium

W kwietniu 2015 roku Galeria Wieży Ciśnień Muzeum  Wodociągów zaprosiła na wystawę Danuty Nawrockiej pt."Ekspresja i delikatność".

Danuta Nawrocka należy do Warszawskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków, ale nie zamyka się w żadnym kręgu środowiskowym. Dzieła Danuty Nawrockiej wielokrotnie inspirowały muzyków. Poza uprawianiem malarstwa, rysunku i performance Artystka jest animatorką kultury w Inowrocławiu. Prowadzi dwie galerie prezentujące znakomitych artystów z Polski i nie tylko. Są to Galeria Miejska oraz Galeria w Ratuszu.

Wernisaż uświetnił koncert symfoniczny napisany pod wpływem obrazów malarki przez  ALEKSANDRĘ BREJZĘ.

Otwarcie wystawy Barbary Marcinkowskiej

Marcinkowska1 Medium

18 marca 2015 r. w Galerii Wieży Ciśnień Muzeum  Wodociągów otwarto wystawę malarstwa zatytułowaną „Maestria i spontaniczność” Barbary Marcinkowskiej, światowej sławy wiolonczelistki.  Goście wernisażu  mogli wysłuchać krótkiego  koncertu  wiolonczelowego w wykonaniu artystki.

Barbara Marcinkowska jest artystką dwóch dziedzin. Pierwsza była muzyka. Ten talent rozwijał się od wczesnego dzieciństwa, przez studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie w klasie Arnolda Rezlera. Już w czasie studiów została koncertmistrzem w Orkiestrze Polskiego Radia i Telewizji oraz w Orkiestrze Kameralnej Filharmonii Narodowej. To podczas koncertów filharmonicznych urodą swoją olśniła Wojciecha Młynarskiego, który napisał tekst dla zespołu Skaldowie pt. „Prześliczna Wiolonczelistka”. Muzykę do tej znanej piosenki skomponował Andrzej Zieliński, a solo na wiolonczeli zagrała prześliczna muza, dla której „gnało się” do filharmonii. Stypendium Rządu Francuskiego (w 1977 roku) umożliwiło dalszy rozwój talentu muzycznego i jak się później okazało, także plastycznego. Przez kilka lat koncertująca już na świecie artystka doskonaliła swoją wirtuozerię u jednego z najwybitniejszych solistów i pedagogów, u Andre Navarry.

Krótki koncert wiolonczelowy w wykonaniu artystki uświetnił wernisaż.

 

Otwarcie wystawy - Polacy w Legii Cudzoziemskiej

logo AmicaleOtwarcie wystawy pt. „Polacy w Legii Cudzoziemskiej” miało miejsce w Wieży Ciśnień przy ul. Filareckiej 1 21 lutego 2015 r.

Organizatorem było Stowarzyszenie byłych żołnierzy i przyjaciół Legii Cudzoziemskiej w Polsce (Association des anciens et amis de la Légion Etrangere en Pologne).
Udostępnione  na wystawę  eksponaty, fotografie i dokumenty pochodziły ze zbiorów sekcji historycznej stowarzyszenia. Kuratorem ekspozycji,  osobą, która materiały wystawiennicze zebrała i poklasyfikowała oraz dokonała opisów był Pan Krzysztof Schramm   (Krzysztof Schramm urodził się w 1968 roku w Poznaniu. Jest nauczycielem. Ukończył historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie uczy historii w IV Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, którego jest absolwentem. W latach osiemdziesiątych był związany z opozycją demokratyczną. W 1990 roku był jednym z założycieli Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego, od 1994 roku – organizatorem wielu wypraw do Irlandii jak i innych krain celtyckich. W 2003 roku założył Fundację Kultury Irlandzkiej).

POZA CZASEM - wystawa malarstwa Anny Bochenek

plakat bochenek MediumObrazy ANNY BOCHENEK zaprezentowane podczas wystawy pt. „POZA CZASEM”  mogliśmy podziwiać na początku 2015 roku.

ANNA BOCHENEK nadaje obrazom interesującą, swoistą formę. Służy ona Autorce do wyrażenia myśli, anegdoty, refleksji. Dzieła mają tytuły, które pozwalają domyślać się znaczeń, są dodatkową wartością przy oglądaniu chociaż niemożliwe jest, aby pokrywały się z zamysłem autorskim.

Zamknięcie wystawy "Opowieść Wigilijna"

Finisa 026FINISAŻ  OPOWIEŚCI WIGILIJNEJ  - styczeń 2015 r., z udziałem znakomitego akordeonisty Krzysztofa Szmeltera.

Ekspozycja składała się z prac pięciu autorów: Ewy Raczyńskiej- Mąkowskiej, Stanisława Stasiulewicza, Bogusława Kurasia, Marka Iwińskiego, Piotra Tołoczki.
Tytułowa Wigilijna Opowieść Stanisława Stasiulewicza to wielkie okno, za którym jest światło i radość z odkrywania w sobie człowieka tęskniącego za jasną stroną życia. Obrazy Ewy Raczyńskiej- Mąkowskiej przynoszą ciepło domów w miastach i miasteczkach. Bogusław Kuraś pokazał piękną pastelę ze Świętą Rodziną i motywem bramy - przejścia, symbolem z jednej strony oporu, z drugiej otwarcia. Zaprezentował też swoją wcześniejszą, wielką - pod każdym względem - "Bramę Paulińską". Płonie przez nią światło wiecznej obecności Boga; wielokrotnych Jego narodzin na pasterkach od kilkuset lat i Jego narodzin w sercach wzruszonych ludzi przybywających na Jasną Górę dla odradzania wiary, miłości i mądrości. W instalacji Marka Iwińskiego Zwiastowanie wiedzie nas do światłości oczekiwania i narodzin. Światło u stóp Marii i Józefa przenika nas ciepłem i nadzieją. Zwieńczeniem wystawy jest instalacja Piotra Tołoczki pt "Koromysło"- nosidło do noszenia wody, która jest symbolem życia i w której można zobaczyć odbicie swojej twarzy jak w lustrze. Przeglądając się w nim spoglądamy w twarz Jezusa i możemy pomyśleć o odkupieniu dusz - wszak po to się Bóg wcielił w człowieka.

"Opowieść wigilijna" w Galerii Wieży Ciśnień

plakat opowie wigilijna MediumTuż przed świętami Bożego Narodzenia w GALERII WIEŻY CIŚNIEŃ  MUZEUM WODOCIĄGÓW,  otwarta została wystawa zbiorowa o tematyce wigilijnej, której autorami byli:

Marek Iwiński, Bogusław Kuraś, Ewa Raczyńska-Mąkowska, Stanisław Stasiulewicz, Piotr Tołoczko. Wernisaż uświetniły opwieści ks. Krzysztofa Buchholza i wspólne śpiewanie kolęd z  Zespołem Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska”.

Wystawę można było oglądać do 08.01.2015r.