Muzeum|

I to jest N E W S!!

Wczoraj pracownicy Muzeum wraz z kolegami z MWiK podjęli i zabezpieczyli zabytkową, pochodząca najpewniej z XVI w. drewnianą studnię.

Pewnego rodzaju zagadką jest cylindryczny obiekt wewnątrz niej. Prawdopodobnie ów drewniany wydrążony element spełniał funkcje filtracyjne, o czym mogą świadczyć znajdujące się w nim warstwy tłucznia kamiennego, pokruszonej ceramiki i żwiru.

Odkrycia dokonali archeologowie Anna i Wojciech Siwiak.

Obiekt odnaleziono w trakcie prowadzenia prac ziemnych na terenie inwestycji przy ul. Fordońskiej 16 w Bydgoszczy.

Tereny te do 1920 r. stanowiły osobną wieś – Bartodzieje Wielkie. Źródła z XVIII w. wspominają o funkcjonującym we wsi folwarku.

Co ciekawe studnia zlokalizowana była zaledwie 20-30 m od koryta Brdy. Podczas jej wydobywania wciąż delikatnie napływała do niej woda z najpłytszych warstw wodonośnych.

Poszczególne elementy konstrukcyjne artefaktu zostały zabezpieczone i trafią jeszcze w tym miesiącu do specjalistycznej pracowni zajmującej się konserwacją drewna, tak aby w przyszłości można było ów obiekt zaprezentować odwiedzającym w naszym Muzeum.

Poniżej kilka zdjęć studni sprzed demontażu oraz mapa Bydgoszczy i okolic z 1857 r. z zaznaczoną czerwonym okręgiem lokalizacją eksponatu.

Comments are closed.

Close Search Window