Wystawy|

Mapa niedostępna

Data
Data - 17 września 2021 - 3 października 2021

Kategorie


SURREALIZM MISTYCZNY – to połączenie różnych światów, ziemi i kosmosu z pogranicza snu i jawy, pozbawione realizmu wewnętrzne wizje mające na celu zabrać odbiorcę w barwne podróże, aby oderwać go od realnego świata i skłonić do refleksji i duchowych inspiracji. Świadome użycie symboli przez pryzmat orientalnej filozofii tworzy jasny przekaz o mistycznych zabarwieniach pokazujący ludzkie pragnienia, emocje i odwołania do wyższych form i sił życia. Istotą tych przekazów  jest magiczne postrzeganie świata, w którym znikają ograniczenia ludzkiej percepcji i wykraczają poza granice rzeczywistości. Drogą poznawczą do tych światów jest wewnętrzna podróż w głąb siebie, dzięki której można dojść do źródła twórczej kreatywności, natchnienia i intuicji a poznanie i doświadczenia te tworzą wizje, które następnie zostają przetransformowane i oddane na płótnie w formie zmysłowych, nierealnych tworów wyobraźni.

Comments are closed.

Close Search Window