Galeria Wieży Ciśnień|

MUZEUM WODOCIĄGÓW zaprasza do Galerii Wieży Ciśnień 02.04.2019 roku (WTOREK) o godzinie 18.00 na wernisaż wystawy pt. „HISTORIA BIBLII i rozwoju piśmiennictwa”.

Wystawa prezentuje historię Pisma Świętego oraz w jaki sposób przez 3,5 tysiąca lat było tworzone, przepisywane, drukowane, a także kto brał w tym udział i jak dotrwało ono do naszych czasów.

W Galerii Wieży Ciśnień w trakcie trwania ekspozycji będzie można dotknąć wszystkich eksponatów – wziąć w ręce zwoje papirusu, zapisane na zwierzęcej skórze Pisma Hebrajskie, oraz zadrukowany papier czerpany.

Zaprezentowane zostaną m.in. replika Dziesięciu Przykazań – Tablic Mojżeszowych, pierwsza stronica Pisma wydrukowana tekstem hebrajskim, repliki rękopisów z Qumran oraz przekład tekstów hebrajskich na język grecki – Septuaginta i język łaciński – Wulgata. Wyeksponowane będą również późniejsze treści Pisma drukowanego – Biblia Gutenberga, Erazma z Rotterdamu i protestancka Biblia Genewska. Pojawią się tłumaczenia stworzone w Polsce takie jak Biblia Gdańska, Biblia Jana Leopolity czy Biblia Brzeska, stanowiące spuściznę naszego dziedzictwa.

Wystawę będzie można oglądać do 20 KWIETNIA 2019.

Comments are closed.

Close Search Window