Muzeum|

„in aqua scribis”  Piotr Tołoczko w Wieży Ciśnień, 19.11.2014r – Bydgoszcz.

Tytuł nawiązuje do miejsca ekspozycji oraz do ulotności gestu.  Gestu, który świadczy o człowieku bardziej niż zdajemy sobie z tego sprawę. Przeświadczenie o tym, powstałe na skutek zagłębiania się w liczne nauki dotyczące bytu człowieka, skłoniło Artystę do „…notacji  gestu…” . Jest to Jego filozofia pracy twórczej oraz skomplikowany, ściśle autorski proces tworzenia grafiki. W ramach wystawy goście mogli obejrzeć, który jest dziełem samym w sobie, a także dokumentacją pracy dyplomowej z zakresu rzeźby pt. „Sen Eschera”. Część teoretyczna tego dyplomu, pod kierunkiem prof. Macieja Szańkowskiego nosiła tytuł „Próba określenia związków sztuki współczesnej z architekturą”, a miejscem działania instalacji  była Wieża Ciśnień w Toruniu.
Wystawa była okazją do poznania współczesnej grafiki, a spotkanie z autorem, doktorem sztuki dała możliwość zdobycia wiedzy na jej temat.

W 2004 roku ukończył studia na kierunku Grafika w pracowni prof. Bogumiły Pręgowskiej (temat pracy dyplomowej: „Szkice do rekonstrukcji przedmiotów”, część teoretyczna: „Rola rysunku w grafice muzycznej”), a w 2007 roku ukończył studia na kierunku Rzeźba u prof. Macieja Szańkowskiego (temat praca dyplomowej: „Sen Eschera”, część teoretyczna: „Próba określenia związków sztuki współczesnej z architekturą”) na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. W 2011 ukończył Studia Doktoranckie z Zakresu Sztuk Plastycznych na macierzystej uczelni. Tematem obronionego przewodu doktorskiego była „Notacja gestu w grafice”(promotor prof. Marek Basiul).
Od 2010 wykładowca na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, w Katedrze Sztuk Wizualnych na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Kierownik studenckiej galerii „3.1” promującej twórczość młodych artystów.
Brał udział w kilku wystawach indywidualnych, zbiorowych i kilku konkursach graficznych. Zajmuje się grafiką, rysunkiem, rzeźbą oraz instalacją.

Comments are closed.

Close Search Window