Wystawa Joanny Dąbkiewicz-Luścińskiej

włącz .

Wdowa po króluolej120 x 1002012 Queen dowageroil120 x 1002012

Muzeum Wodociągów serdecznie zaprasza na najnowszą wystawę prac Joanny Dąbkiewicz-Luścińskiej pt. „OBRAZ WEWNĘTRZNY”, która dostępna będzie od 3 lipca 2021 r. do 1 sierpnia 2021 r. w godzinach otwarcia Muzeum.

 

 

Tym razem, w dawnym zbiorniku wodnym prezentujemy wystawę pt. „OBRAZ WEWNĘTRZNY”, która jest przedstawieniem twórczości Joanny Dąbkiewicz-Luścińskiej – absolwentki Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zajmującej się malarstwem sztalugowym
i rysunkiem, będącej członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, która wielokrotnie brała udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Dostrzec to co przeoczone

włącz .

dreszer

Muzeum Wodociągów serdecznie zaprasza na najnowszą wystawę Pani Katarzyny Dreszer pt. „Zdarzenia przeoczone”, która dostępna będzie od 12 czerwca 2021 r. w godzinach otwarcia Muzeum oraz online na kanale YouTube/ Muzeum Wodociągów w tym samym dniu o godzinie 18:00.

 

           Tym razem, w dawnym zbiorniku wodnym prezentujemy wystawę pt. „Zdarzenia przeoczone”, która jest przestawieniem twórczości Pani dr hab. Katarzyny Dreszer, prof. UAP – kierownika Pracowni Semiotyki Wizualnej na Wydziale Animacji i Intermediów Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Zajmuje się ona w głównej mierze semiotyką wizualną, obrazem płynnym i zatrzymanym. Na wystawie prezentowane będą prace graficzne i animacje w technice rzeczywistości rozszerzonej.

Cykl związany jest z tworzeniem sytuacji otwierających przestrzenie i nadających znaczenia. Płaszczyzny prac, które zostaną zaprezentowane składają się z różnych, przecinających się linii, które kształtem są do siebie podobne. Jednak każda
z nich ma inną budowę. Wynika ona z dynamiki, ostrości i kontekstów. Miejsce przecięcia tych linii to litera lub cyfra, jest to wskazówka, która wyznacza punkt topograficzny, to co w danej chwili dostrzegamy. Ich nagromadzenie daje możliwość kreowania nowych struktur. Struktur, które każdy w swojej wyobraźni definiuje inaczej, metaforycznie. Jednym razem są to płaszczyzny zagęszczone, fragmentarycznie przesączające światło, stanowiące parawany dla rzeczywistości, ujawniające ją w małych fragmentach. Inne przywołują w wyobraźni rozmaite nakładające się na siebie kształty. Jednocześnie poza płaszczyzną otwierają się przestrzenie, których nie jesteśmy w stanie dostrzec „gołym” okiem, obrazy jak gdyby stają się trójwymiarowe.

 

 

Sztuka Nieskończonych Możliwości

włącz .

tajemnicze drzwi

 

 

Galeria Wieży Ciśnień – Muzeum Wodociągów po raz kolejny zaprasza na wystawę prezentowaną w dawnym zbiorniku wodnym. Tym razem zaprezentujemy twórczość Celiny Drzewieckiej, która maluje dzięki wykorzystaniu nowoczesnej metody Vedic Art. Wernisaż wystawy pt. „Sztuka Nieskończonych Możliwości” odbędzie się online na naszym kanale YouTube/Muzeum Wodociągów 8 maja o godzinie 18.00.

 

 

Vedic Art to malarstwo intuicyjne, sztuka odkrywania swoich możliwości, budzenia uśpionego potencjału, który drzemie w każdym z nas. Idea tej metody polega na samorozwoju poprzez malarstwo, odkrywaniu ekspresji twórczej poprzez przelanie emocji na płótno i dzięki temu poznawanie samych siebie. Uwolnienie się od blokad i ograniczających przekonań otwiera na różnorodne możliwości. Vedic Art jest drogą do samopoznania, podróżą w głąb siebie. Malarstwo nie jest w tej metodzie celem samym w sobie, jest narzędziem pozwalającym wejść w stan kontemplacji i pobudzenie działania obu półkul mózgowych. Dzięki odnalezieniu w sobie artystycznej duszy, poprzez wspomnianą sztukę Celina Drzewiecka maluje obrazy prosto z serca, emocje przelewa intuicyjnie na płótno, widać na nich niczym nieograniczoną ekspresję.

 

W drodze do...

włącz .

Kajetan Giziński

 

Galeria Wieży Ciśnień – Muzeum Wodociągów serdecznie zaprasza na najnowszą wystawę online, prezentowaną w dawnym zbiorniku wieżowym przy ul. Filareckiej 2 w Bydgoszczy. Tym razem przedstawimy twórczość Kajetana Gizińskiego nawiązującą w przesłaniu do zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

 

Wystawa nosi tytuł „W drodze do…”, będzie to prezentacja grafik rysowanych tuszem na papierze, oraz zbiór exlibrisów, czyli graficznych, ozdobnych znaków własnościowych danego egzemplarza książki, z imieniem i nazwiskiem właściciela księgozbioru albo nazwą instytucji. Typowy ekslibris jest małą, zadrukowaną karteczką przyklejoną do wewnętrznej strony okładki.

Artysta wskazuje, że przez przypadek natrafił na rozważania ojców pustyni, czyli pierwszych mnichów chrześcijańskich, którzy od końca III wieku prowadzili życie samotnie albo w niewielkich zgromadzeniach na pustyniach egipskich, a następnie w Syrii i Palestynie i stąd przyszedł pomysł na stworzenie cyklu grafik nawiązujących do nich zarówno tematyką, jak również nazewnictwem (np. praca pt. „Nepsis”). Artystę fascynuje pustynia, muzyka zespołów tworzących scenę Palm Desert (muzycy często koncertowali na pustyni), ale także duchowość ojców pustyni, która zachwyciła twórcę swoją niezachwianą prostotą i spójnością. Ogranicza się ona do niezbędnego minimum – przestrzegania uniwersalnych wartości oraz samodyscypliny. Udanie się na odosobnienie traktowane było przejściowo, jako czas formowania osobowości oraz walki o własną duszę. Na pustynię wychodził też sam Chrystus, by rozmówić się z Bogiem. Rozważania ojców pustyni zachęciły Kajetana Gizińskiego do dalszych poszukiwań rysunkowych.

 

Malarstwo mistrzów dziecięcym okiem

włącz .

plakat dzieła mistrzów okiem dzieci

 

Galeria Wieży Ciśnień, przy ul. Filareckiej 2 serdecznie zaprasza na najnowszą wystawę prezentowaną w dawnym zbiorniku wodnym. Od 13 lutego do 7 marca 2021 r. w godzinach otwarcia Muzeum będzie można podziwiać reprodukcje dzieł wybitnych malarzy, takich jak Leonardo Da Vinci, Vincent van Gogh czy Andy Warhol, przygotowane przez dzieci z Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy.

Ekspozycja nosi tytuł „Dzieła wielkich mistrzów malarstwa okiem dziecka z niepełnosprawnością". Jest to projekt artystyczny, który od 4 lat powstaje w Zespole Szkół nr 30 Specjalnych przy ulicy Jesionowej 3A, pod okiem dra Jakuba Elwertowskiego ­– artysty malarza, oligofrenopedagoga.