Muzeum|

W minionym tygodniu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z autorami publikacji „Bydgoszcz przemysłowa dawniej i dziś: przemysł bydgoski jako produkt kulturalny i turystyczny”.
 
W 2018 roku włodarze miasta Bydgoszczy ogłosili ten czas Rokiem Bydgoskiego Dziedzictwa Przemysłowego. W związku z tym jesienią ówczesnego roku na terenie Muzeum Wodociągów odbyła się konferencja popularno-naukowa. W trakcie dwudniowej konferencji zatytułowanej „Znaki – Bydgoszcz przemysłowa dawniej i dziś. Przemysł Bydgoszczy jako produkt kulturalny i turystyczny”, miały miejsce aż 23 wystąpienia, które dotyczyły rozwoju bydgoskiego przemysłu na przestrzeni dwóch minionych wieków oraz jego wpływu na życie mieszkańców.
 
Konferencja została zorganizowana przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacje w Bydgoszczy – spółka z o.o. (MWiK) oraz Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy, zaś współorganizatorami byli Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy oraz bydgoskie uczelnie wyższe: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy oraz Wyższa Szkoła Gospodarki.
 
Na podstawie wygłoszonych referatów została przygotowana publikacja pt. „Bydgoszcz przemysłowa dawniej i dziś. Przemysł bydgoski jako produkt kulturalny i turystyczny”. Zbiór studiów otrzymał pozytywną opinię dwóch recenzentów: Rektora UKW – prof. dr. hab. Jacka Woźnego oraz prof. dr. hab. inż. Andrzeja Tomporowskiego z PBŚ. Skład i druk książki przy dofinansowaniu przez MWiK był dziełem Wydawnictwa Uczelnianego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.
 
W książce znajduje się dwanaście tekstów autorstwa: Arkadiusza Kalińskiego, Andrzeja Borsuka, Ryszarda Chodyny, Bogny Derkowskiej-Kostkowskiej, Bartłomieja Bromberka, Adama Koseckiego, Tomasza Sypniewskiego oraz pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – Zbigniewa Zyglewskiego, Wojciecha Tomasika, Katarzyny Grysińskiej-Jarmuły, Sławomira Kamosińskiego i Agnieszki Wysockiej. Zróżnicowane podejście do nakreślonej w książce tematyki (techniczne, społeczne, gospodarcze, artystyczne, historyczne) pozwoliło spojrzeć „świeżym okiem” na kilka aspektów przemysłu bydgoskiego, utrwalonych w życiu miasta dawniej i dzisiaj.
 
Książa już jest dostępna do pobrania w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.
 
Poniżej fotorelacja z wydarzenia:

Comments are closed.

Close Search Window