Muzeum|

Ze względu na Europejską Noc Muzeów 18 maja Muzeum Wodociągów będzie dostępne dla odwiedzających od 17:00 do godziny 1:00. Serdecznie zapraszamy!

Program wydarzenia:

Hala Pomp, ul. Gdańska 242

17.00, 20.00
Pokaz pracy i urządzeń ekip wodociągowych dawniej i dzisiaj  – m. in.: kocioł do rozmrażania przyłączy, urządzenia do lokalizacji awarii wodociągów oraz demonstracja urządzeń  używanych podczas prac bieżących, awarii i budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych:  przebijanie przejścia pod budynkiem i przeciąganie rury wodociągowej, nawiercanie rur pod ciśnieniem, cięcie zgrzewanie, przegląd sieci kanalizacyjnej kamerą, zadymianie sieci.

18.30
pokaz łączenia rur ołowiem.

17.00-1.00
Ekspozycja stała – m. in. hydranty i zdroje uliczne, pompy, replika średniowiecznego rurmusa, kanału piętrowego, współczesne urządzenia wodociągowe.

17.00-1.00
Wystawa czasowa „Jak to z bydgoską wodą było…”.

Wieża Ciśnień, ul. Filarecka 1

17.00-1.00
Ekspozycja stała – drewniane rury wodociągowe, żetony na wodę, elementy wyposażenia dawnych łazienek i toalet, archiwalne zdjęcia i dokumenty; taras widokowy na wysokości 38 metrów.

Comments are closed.

Close Search Window