Muzeum|

18 marca 2015 r. w Galerii Wieży Ciśnień Muzeum  Wodociągów otwarto wystawę malarstwa zatytułowaną „Maestria i spontaniczność” Barbary Marcinkowskiej, światowej sławy wiolonczelistki.  Goście wernisażu  mogli wysłuchać krótkiego  koncertu  wiolonczelowego w wykonaniu artystki.

Barbara Marcinkowska jest artystką dwóch dziedzin. Pierwsza była muzyka. Ten talent rozwijał się od wczesnego dzieciństwa, przez studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie w klasie Arnolda Rezlera. Już w czasie studiów została koncertmistrzem w Orkiestrze Polskiego Radia i Telewizji oraz w Orkiestrze Kameralnej Filharmonii Narodowej. To podczas koncertów filharmonicznych urodą swoją olśniła Wojciecha Młynarskiego, który napisał tekst dla zespołu Skaldowie pt. „Prześliczna Wiolonczelistka”. Muzykę do tej znanej piosenki skomponował Andrzej Zieliński, a solo na wiolonczeli zagrała prześliczna muza, dla której „gnało się” do filharmonii. Stypendium Rządu Francuskiego (w 1977 roku) umożliwiło dalszy rozwój talentu muzycznego i jak się później okazało, także plastycznego. Przez kilka lat koncertująca już na świecie artystka doskonaliła swoją wirtuozerię u jednego z najwybitniejszych solistów i pedagogów, u Andre Navarry.

Krótki koncert wiolonczelowy w wykonaniu artystki uświetnił wernisaż.

 

Niezliczone koncerty, nagrania płytowe, praca pedagogiczna oraz wydanie kilku książkowych opracowań z zakresu nauki gry na wiolonczeli przyniosły artystce tytuł profesorski Konserwatorium Narodowego w Wersalu. Wielka, światowa kariera to oprócz wykonań muzyki klasycznej także prawykonania, specjalnie dla niej napisanych, utworów współczesnych kompozytorów. Przyjaźniła się z wieloma kompozytorami jak: Aleksander Tansman, Krzysztof Penderecki, Witold Lutosławski, Henri Dutilleux, Piotr Moss, Yoshihisa Taira.

Pobyt w Paryżu, kontakty z muzykami i malarzami oraz bardzo otwarty dla zainteresowań artystycznych system kształcenia i samokształcenia we Francji, to wszystko spowodowało, że rozwinął się także talent plastyczny artystki. To na pewno wielka rzecz, aby można było rozwijać pełnię swojego potencjału i maestrii uprawiania wielu dziedzin sztuki: trzeba mieć dużą osobowość, dużo energii i możliwości… Studia na Sorbonie, na Wydziale Estetyki Sztuk Plastycznych i Muzycznych zakończyła doktoratem. Miała już kilka wystaw , dwie w Polsce.

Barbara Marcinkowska w wielu krajach prowadzi kursy mistrzowskie gry na wiolonczeli. Jest ambasadorem kultury polskiej na świecie, prezesem Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków we Francji. Chętnie przyjeżdża do Polski. W naszym regionie od 10 lat jest inicjatorem i dyrektorem festiwalu wielu sztuk o nazwie Europejskie Spotkania Artystyczne. Jej umiłowanie sztuki i chęć dzielenia się swoimi doświadczeniami wzbogacają bardzo wielu ludzi.Została uhonorowana Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1986) oraz odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej (1997).

Hanna Mierzwa

Comments are closed.

Close Search Window