Muzeum|

Otwarcie wystawy pt. „Polacy w Legii Cudzoziemskiej” miało miejsce w Wieży Ciśnień przy ul. Filareckiej 1 –  21 lutego 2015 r.

Organizatorem było Stowarzyszenie byłych żołnierzy i przyjaciół Legii Cudzoziemskiej w Polsce (Association des anciens et amis de la Légion Etrangere en Pologne).
Udostępnione  na wystawę  eksponaty, fotografie i dokumenty pochodziły ze zbiorów sekcji historycznej stowarzyszenia. Kuratorem ekspozycji,  osobą, która materiały wystawiennicze zebrała i poklasyfikowała oraz dokonała opisów był Pan Krzysztof Schramm   (Krzysztof Schramm urodził się w 1968 roku w Poznaniu. Jest nauczycielem. Ukończył historię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie uczy historii w IV Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, którego jest absolwentem. W latach osiemdziesiątych był związany z opozycją demokratyczną. W 1990 roku był jednym z założycieli Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego, od 1994 roku – organizatorem wielu wypraw do Irlandii jak i innych krain celtyckich. W 2003 roku założył Fundację Kultury Irlandzkiej).

Wystawa „Polacy w Legii Cudzoziemskiej”  miała  charakter unikatowy; do tej pory była wystawiona zaledwie raz w Muzeum Broni Pancernej Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, 4 czerwca 2011roku. Bydgoska wystawa została wzbogacona o nowe elementy – eksponaty oraz o prezentacje multimedialne. 

binary comment

Podczas wernisażu promowane były dwie nowości wydawnicze związane z tematem wystawy:

–  książka, której współautorami są Krzysztof Schramm wraz z Zygmuntem Jatczakiem pt. „NICZEGO NIE ŻAŁUJĘ. Od powstania warszawskiego z Armią Krajową do Indochin z Legia Cudzoziemską” oraz

– druga pozycja  książkową z 2014 r. pt. „Mamy dusze muszkieterów”, której autorem jest Zbigniew Truszczyński – Prezes Stowarzyszenia byłych żołnierzy i przyjaciół Legii Cudzoziemskiej w Polsce.

Na wystawie prezentowano m. in. elementy mundurów, broni, wyposażenia wojskowego legionistów oraz unikatowe (do tej pory nigdzie niepublikowane) fotografie, dokumentów i prywatnej korespondencji legionistów wywodzących się z Polski.

Tomasz Sypniewski

Comments are closed.

Close Search Window