Muzeum|

W maju 2015 roku Galeria Wieży Ciśnień w Muzeum Wodociągów przy ul. Filareckiej 1, zaprosiła na otwarcie Wystawy Gości Zagranicznych Festiwalu   –  SYNTEZA SZTUK. Organizatorem Festiwalu jest Zakład Wzornictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

III edycja Festiwalu Synteza Sztuk to zaproszenie do podróży w przeszłość z pewną określoną, dość czytelną wizją przyszłości. Czy dla wszystkich jednoznaczną? Tak samo interesującą? A może nawet fascynującą? Zamysłem Festiwalu jest prezentacja aktywności twórczej artystów „stowarzyszonych intelektualnie“ z bydgoskim Wzornictwem reprezentujących wiele dziedzin kreacji.  Kluczem festiwalu jest Myśl przewijająca się we wszystkich „językach“ sztuki: malarstwie, rzeźbie, grafice, muzyce..
Synteza widzenia, Synteza sztuk – spotkanie oko w oko z tematem artystycznej kreacji….

Comments are closed.

Close Search Window