Muzeum|

Utytułowany artysta z Olsztyna Aleksander Woźniak zaprezentował w  Galerii Wieży Ciśnień swoje grafiki i rysunki.

Aleksander Woźniak urodził się 17.09.1978 roku w Gdańsku.

Dyplom w 2002 roku  na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim u prof. Aleksandry Simińskiej (która obecnie pracuje na   w  Katedrze Sztuk Wizualnych na wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno –Przyrodniczego w Bydgoszczy)

2009 tytuł doktora sztuki na Wydziale Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, promotor prof.  Wiesław Bieńkuński.

Adiunkt w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego,  kierownik Pracowni Grafiki Warsztatowej.
Członek Stowarzyszenia Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie.

Specjalista w zakresie tradycyjnych i eksperymentalnych technik graficznych.
Od 2009 r zajmuje się wodnymi technikami drzeworytniczymi oraz technikami bezpośrednimi w litografii na aluminium.

Przez postać ludzką, ciało z wielką ekspresją   przekazuje  wszystko, co tyczy wnętrza człowieka.

I wystawa, przed uzyskaniem dyplomu, 2001r w Muzeum Warmii i Mazur  „Święci Olsztyńskich Kapliczek”.

Brał udział  w wystawach zbiorowych: w Serbii, Brazylii, Japonii, Włoszech, USA, Macedonii, Warszawie oraz indywidualnych m. In. w Bydgoszczy, Olsztynie , Szczytnie, Warszawie.

Współpracował z Doświadczalną Pracownią Litografii na Saskiej  Kępie w Warszawie i warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Interesuje się historią i literaturą, o czym świadczą wystawy: „Nowe pokolenie Pamięci galeria Stutthoff” oraz wystawy dotyczące Książki Artystycznej- między innymi w Perugii pt. „Strony bez słów”, a także „Romeo Julia” w Teatrze im. Jaracza w Olsztynie.

Laureat nagród na X  Quadriennale  Drzeworytu i Linorytu Polskiego 2011 oraz nagrody im. Pawła Stellera (grafika malarza i pedagoga 1875-1974) na XIII Triennale grafiki Polskiej w Katowicach 2012, które wchodzi w skład programu Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie.

Comments are closed.

Close Search Window