Galeria Wieży Ciśnień|

Galeria Wieży Ciśnień zaprasza na najnowszą wystawę, w przestrzeni dawnego zbiornika wodnego w wieży ciśnień, przy ul. Filareckiej 2 w Bydgoszczy. Od soboty 2 grudnia do czwartku 14 grudnia 2023 roku, w godzinach otwarcia Muzeum będzie można podziwiać prace Edwarda Salińskiego, na ekspozycji pt. „AERO”. Edward Saliński jest absolwentem Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu – dyplom obroniony w 1974 roku. W przyszłym roku obchodzić będzie pięćdziesięciolecie pracy twórczej.

Wystawa ta jest drugą z kilku zaplanowanych prezentacji jubileuszowych. W biografii artystycznej Edward Saliński ma jedenaście wystaw indywidualnych, brał udział w ponad stu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. W latach 1975–2015 był wykładowcą Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, gdzie od 1993 roku prowadził samodzielnie pracownię dyplomującą w zakresie projektowania graficznego. Od 2018 roku do chwili obecnej profesor Wydziału Sztuk Projektowych Politechniki Bydgoskiej.

Jego aktualne zainteresowania naukowo-artystyczne oraz dydaktyczne dotyczą szeroko pojętej komunikacji wizualnej. Twórczość artysty przebiega dwoma pozornie przeciwstawnymi kierunkami. Pierwszy dotyczący tzw. grafiki artystycznej, z której w 1974 roku obronił dyplom i która do dnia dzisiejszego jest w kręgu jego artystycznych zainteresowań. W 1975 roku pojawiła się fascynacja projektowaniem graficznym. Projektował i projektuje plakaty, graficzne opracowania książek, znaki graficzne oraz druki akcydensowe. Przez okres pięćdziesięciu lat obydwa te nurty artystycznej kreacji przebiegały obok siebie niezależnie i bezkonfliktowo.

Wystawa grafik o tytule AERO jest prezentacją prac, które do tej pory były pokazywane bardzo rzadko. AERO – cząstka wskazująca na związek znaczeniowy wyrazu z lataniem, powietrzem, przestrzenią. Surrealistyczny świat lotnych wizji sennych daje autorowi prawo do sugestii, iż analiza i odbiór tych prac graficznych może ograniczać się do trzech pojęć: WODA, WIEDZA, WYOBRAŹNIA.

Wernisaż tej wystawy będzie miał miejsce w piątek 1 grudnia 2023 r. o godz. 18:00.
Wstęp wolny.

Comments are closed.

Close Search Window