Muzeum|

Obrazy ANNY BOCHENEK zaprezentowane podczas wystawy pt. „POZA CZASEM”  mogliśmy podziwiać na początku 2015 roku.

ANNA BOCHENEK nadaje obrazom interesującą, swoistą formę. Służy ona Autorce do wyrażenia myśli, anegdoty, refleksji. Dzieła mają tytuły, które pozwalają domyślać się znaczeń, są dodatkową wartością przy oglądaniu chociaż niemożliwe jest, aby pokrywały się z zamysłem autorskim.

Biografia

Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Dyplom z malarstwa   w pracowni prof. Janusza Kaczmarskiego w 1990 roku .
Jest profesorem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, obecnie kierownikiem Katedry Sztuk Wizualnych na Wydziale Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska.  Kieruje ponadto  uczelnianą Galerią Innowacji.
Swoje prace prezentowała na ponad 50 wystawach indywidualnych  i ponad 80 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Laureatka kilkunastu nagród i wyróżnień w konkursach ogólnopolskich i regionalnych (Annalle , Muzyka w Malarstwie , Dzieło Roku). Za całokształt pracy  odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Prace Anny Bochenek znajdują się w zbiorach: Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, Fundacji Malarstwa Polskiego w Lesku, Muzeum Okręgowego w Toruniu,  Fundacji Polsko-Japońskiej im. Miyauchi oraz zbiorach prywatnych w Belgii, Holandii, Rosji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Kanadzie, USA i Australii.

Ponadto prowadzi innowacyjną działalność edukacyjną na polu plastyki. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków, związana z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci oraz Towarzystwem Kultury Paideia.

Przez kilkanaście lat zmagania się z materią i ideą własnej sztuki powstało kilkaset prac w kilku cyklach, takich jak „Intuicje pejzażowe”, „Między górą a chmurą”, „Enklawy”, „Rytmy przyrody, rytmy pejzażu”, ”Kolory Światła” „Terytoria czasu”.
W obszarze jej zainteresowań jest pejzaż obserwowany jednocześnie  z wielu perspektyw, tworzący poczucie czasu istniejące w obrazie.

Program „Hortus” jest propozycją zajęć plastycznych dla dzieci uzdolnionych, realizowaną w placówce pracy pozaszkolnej. Odwołuje się do pojęć związanych z ogrodem, jako metaforą piękna, rozwoju, różnorodności, harmonii oraz miejsca opieki, pielęgnacji i obserwacji. 

Comments are closed.

Close Search Window