Galeria Wieży Ciśnień|

LINOWIECKA. Z WEWNĘTRZNEJ PERSPEKTYWY
Wystawę można było oglądać od 5 do 20 października 2016r.

Projektowanie wnętrz, zgodnie z definicją, jest sztuką kształtowania wnętrz architektonicznych, obejmującą wystrój i wyposażenie ruchome z uwzględnieniem funkcji pomieszczenia. W moim odczuciu projektowanie jest ciągłą, zmieniającą się, twórczą, odpowiedzią na unikalne oczekiwania i potrzeby inwestora. Fascynujące w projektowaniu jest dla mnie budowanie świata od podstaw, powołanie do życia nowych przestrzeni, form, zestawień. Jest ono zatem nieustanną przygodą, a każda przestrzeń i sytuacja jest inspirująca w efekcie czego, prowokuje do szukania każdorazowo nowych rozwiązań. Projektuję w przekonaniu, iż lokalny kontekst, krajobraz kulturowy, tradycja czy historia, tworzące szeroko rozumiane tożsamości miejsc, znacząco wpływają na etap projektowy w kształtowaniu wnętrz  
I stanowią ważny element mojej pracy nad projektem.
  Niezwykle ważne są dla mnie podróże. Dają mi oddech, dystans do tego, co robię, służą ciągłemu poszukiwaniu natchnienia i inspiracji. Platformą dla nich jest praktycznie wszystko, co podczas podróży mnie otacza; utrwalam to na karcie aparatu i w szkicowniku. Wraz z tym doświadczeniem ciągle poszukuję nowych rozwiązań i eksperymentuję.

Wystawa w Galerii Wieży Ciśnień prezentuje dorobek projektowy z lat 2013-2016 r., na który składają się projekty wnętrz obiektów prywatnych i publicznych. Tło dla wystawy architektonicznej stanowi dokumentacja fotograficzna, wykonana przeze mnie, podczas podróży po Ameryce Południowej i Azji środkowo-wschodniej, będących dla niej jednym z obszarów poszukiwania inspiracji i natchnienia
w procesie projektowym.

Barbara Linowiecka

BARBARA LINOWIECKA

Urodzona 7.05.1988 r. w Toruniu. Absolwentka kierunku Architektura Wnętrz na wydziale Architektury i Scenografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Dyplom „Terytorium podróży” zrealizowała pod opieką promotora dr. hab. Piotra Machowiaka, prof. nadzw. UAP, który obroniła w 2012 roku. Od 2013 r. jest asystentką w katedrze Architektury UTP w Bydgoszczy. Prowadzi zajęcia dla studentów z zakresu projektowania wnętrz oraz podstaw projektowania i kompozycji.
W 2014 r. otworzyła przewód doktorski na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Tematem rozprawy jest: Tożsamość miejsca, jako czynnik indywidualizacji w projektowaniu wnętrz pozamiejskich obiektów hotelowych.
Jest właścicielką czynnie działającej pracowni projektowej Genero w Poznaniu. W jej dorobku zawodowym znajdują się projekty wnętrz mieszkań, domów, hoteli, biur oraz przestrzeni usługowych i handlowych. Projektowanie jest dla niej nie tylko pracą, ale i ogromną pasją, co znalazło swój wyraz  w wielu  publikacjach oraz wystawach w Polsce i za granicą. Jej projekty charakteryzują się nowoczesnymi  rozwiązaniami przestrzennymi o ponadczasowym charakterze; widać w nich staranną dbałość o detal oraz ergonomię i funkcję wnętrz. Poza życiem zawodowym pasjonuje się podróżami i fotografią, którym oddaje się w każdej wolnej chwili.

Comments are closed.

Close Search Window