Galeria Wieży Ciśnień|

26 października 2016r. w GALERII WIEŻY CIŚNIEŃ MUZEUM WODOCIĄGÓW została otwarta wystawa prac JOANNY IMIELSKIEJ pt. „Pamięć”.

JOANNA  IMIELSKA urodziła się w Bydgoszczy. W latach 1983-88 studiowała w PWSSP w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny). Dyplom uzyskała w pracowni rysunku profesor Izabelli Gustowskiej. Od 1989 roku pracuje na poznańskim Uniwersytecie Artystycznym, od 1994 roku prowadzi pracownię rysunku. W 2013 roku uzyskała tytuł profesora zwyczajnego. W latach 2002-2008 Prodziekan, 2008-2016 Dziekan  Wydziału Edukacji Artystycznej UAP. W latach 1990-91 i 1997 była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki, oraz Ministra Kultury w 2005 roku. Zajmuje się rysunkiem i malarstwem.

„Tematem, który w szczególny sposób mnie interesuje i ciągle poszukuję nowych rozwiązań w tym obszarze jest  Czas. Interesowała mnie jego cykliczność, kolejne fazy przemijania i odradzania, potem wybrałam liniową naturę czasu, jego ciągłość, zmienność i  nieprzewidywalność. Teraz interesuje mnie mój własny, wewnętrzny czas. Rysunek stanowi dla mnie pole ciągłych doświadczeń i poszukiwań zarówno w obszarze tematu jak i materii.”

Tytuł wystawy wystawy: „Pamięć”

Comments are closed.

Close Search Window