Galeria Wieży Ciśnień|

Galeria Wieży Ciśnień zaprasza na najnowszą wystawę, w dawnym zbiorniku na wodę
w Wieży Ciśnień, przy ul. Filareckiej 2. Od soboty 25 czerwca do niedzieli 31 lipca, w godzinach otwarcia Muzeum będzie można podziwiać prace niezwykle uzdolnionej artystki, malarki Oli Kucewicz-Wasilewskiej, na ekspozycji pt. „KWIATOSTANY”.

Kwiatostany są malarskim zapisem emocji i obserwacji natury. Większa część obrazów powstała pomiędzy 2021 a 2022 rokiem w Pracowni na Cechowej w Bydgoszczy. Są to zatem dzieła nie pokazywane wcześniej szerszej publiczności.  Część kompozycji zrealizowana została w tradycyjnej olejnej technice malarskiej. Pozostałe są wariacją malarską Autorki, która porusza w obrazach tematy takie jak: kwitnięcie, więdnięcie, przeobrażanie, wysychanie, dematerializacja, rozkwitanie, dojrzewanie, rozpad. Wystawę cechuje eksplozja kolorów oraz zabawa przenikania barw
w kompozycjach.

Podczas tworzenia dzieł malarskich, Aleksandra Kucewicz-Wasilewska, podjęła współpracę
z dr Dorotą Ackermann-Szulgit, właścicielką marki Proaroma, która opracowała kompozycje zapachowe dla poszczególnych prac, dzięki czemu dało się stworzyć syntezę sztuki z doznaniem zmysłowym, by ostatecznie wystawa nabrała sensorycznego wymiaru. Wkraczamy tutaj w tematykę aromatycznych obrazów czy też pachnącego malarstwa.

Aromaterapię klasycznie rozumie się jako stosowanie olejków eterycznych w celu poprawy stanu zdrowia psychofizycznego i utrzymania ogólnego dobrostanu. Aromaty oddziałują na organiczną, umysłową, emocjonalną i duchową strukturę człowieka. Do tej pory podejmowano nieśmiałe próby łączenia węchu ze sztuką, głównie w postaci obrazowania czynności związanych z wąchaniem. Doskonałym przykładem jest grafika Georga Pencza z 1540 roku, na której młoda dziewczyna wącha kwiaty prosto z rogu obfitości.

Na ekspozycji proponujemy Zwiedzającym przekraczanie tej wizualnej granicy zapachu poprzez ekspozycję na realny zapach (specjalnie stworzony dla każdego z dzieł), który łączy się ze wzrokowym doświadczeniem płynącym z każdego z obrazów. Tu można poczuć każdy obraz w pełnym tego słowa znaczeniu. Widz może także poeksperymentować, w jaki sposób odbiera sam obraz, a w jaki sposób ten sam obraz jawi się  w towarzystwie zapachu.

Artystkom towarzyszyła dewiza „Kto ma władzę nad zapachami, ten ma władzę nad sercami ludzi” pochodząca z bestsellerowej powieści Patricka Süskinda, Pachnidło.

Sztuka, jak i życie jest jednym wielkim eksperymentem, wobec tego poczuj, doświadczaj…

Dr Ola Kucewicz Wasilewska – jest absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych UMK  w Toruniu. Dyplom „Instalacja artystyczna 06/07” zrealizowała w Pracowni Rysunku Interdyscyplinarnego. Stopień doktora sztuki uzyskała na Wydziale Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi realizując cykl obrazów malarskich i instalację artystyczną „Sztuka ciszy”. Tworzy w wielu mediach sztuki, realizując obiekty artystyczne, instalacje artystyczne, happeningi, rysunek interdyscyplinarny, sztukę akcji, malarstwo warsztaty i projekty artystyczne.  Inspiracją i wspólnym mianownikiem dla treści i języka wizualnego jej prac jest arteterapia. Założycielka Nieformalnej Pracowni na Cechowej w Bydgoszczy.

Dr Dorota Ackermann-Szulgit – doświadczenie neuropsychologiczne zdobywała w X Wojskowym Szpitalu
z Polikliniką w Bydgoszczy na oddziale Neurochirurgii i Chirurgii Głowy oraz na Oddziale Psychiatrycznym. Obecnie, jako adiunkt prowadzi zajęcia ze studentami na kierunkach Psychologia, Pedagogika oraz Psychologia w biznesie. Jest szkoleniowcem z wieloletnim doświadczeniem, współautorką publikacji z zakresu neuropsychologii, neurobiologii, aromaterapii, psychochirurgii. Obszar Jej zainteresowań naukowych i badawczych to: neuropsychologia, neuroaromaterapia kliniczna, neurodietetyka, neurodydaktyka, a także psychologia społeczna i neuromarketing. Obecnie prowadzi badania nad wpływem olejków eterycznych na funkcje mózgu oraz badania o zasięgu międzynarodowym, dotyczące zaburzeń i możliwości rehabilitacji funkcji poznawczych u osób po Covid-19.

Comments are closed.

Close Search Window